Fiscale kalender

15 januari

 • Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 januari

 • Versturen van de driemaandelijkse aangifte (4de kwartaal) of maandelijkse BTW, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW
 • Versturen van de aangifte “Intrastat”

31 januari

 • Versturen van de aangifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 februari

Uitstel van betaling van het voorschot aan de BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde).

Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

20 maart

Uitstel van betaling van het voorschot aan de BTW voor de driemaandelijkse aangifte (2de derde).

Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

31 maart

Maximumtermijn om de jaarlijkse listing met de aan BTW onderworpen klanten te versturen

10 april

Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (1ste termijn)

15 april

Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 april

Versturen van de driemaandelijkse aangifte (1ste kwartaal) of maandelijkse BTW aangifte, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW

Versturen van de aangifte “Intrastat”

30 april

Versturen van de aangifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 mei

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

20 juni

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (2de derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

10 juli

Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (2de termijn)

15 juli

Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 juli

Versturen van de driemaandelijkse aangifte (2de kwartaal) of maandelijkse BTW, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW

Versturen van de aangifte “Intrastat”

31 juli

Versturen van de aangifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 augustus

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

20 september

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (2de derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

10 oktober

Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (3de termijn)

15 oktober

Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 oktober

Versturen van de driemaandelijkse aangifte (3de kwartaal) of maandelijkse BTW, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW

Versturen van de aangifte “Intrastat”

31 oktober

Versturen van de aangifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 november

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

20 december

Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (3de derde).

Versturen van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is

Versturen van de aangifte “Intrastat”

Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (4de termijn)

24 december

Betaling van een voorschot aan BTW voor de maandelijkse aangifte

Opmerking: de vermelde termijn is in het algemeen de maximumtermijn waarin de betaling de overheidsadministratie bereikt moet hebben. Een overschrijving die op de vervaldatum wordt uitgevoerd, zal nooit dezelfde dag aankomen.

Aanslagjaar2016, inkomsten 2015,

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,23
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 1,630% voor grote en max. 2,130% voor kleine vennootschappen
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.900 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 950 EUR
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,7057
 • Aftrek van restaurantkosten = 69%
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van91 g/km en voor benzine met uitstoot van 110 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • Vrijgesteld bedrag pc-privé: 840 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR
 • Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km
 • Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.722 EUR

Aanslagjaar2015, inkomsten 2014,

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,23
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 2,630% voor grote en max. 3,130% voor kleine vennootschappen
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = 36.000 EUR
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.900 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 940 EUR
 • Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen = 1,7000 (AJ 2014 in de OV; AJ 2015 in de PB)
 • Aftrek van restaurantkosten = 69%
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van93 g/km en voor benzine met uitstoot van 112 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • Vrijgesteld bedrag pc-privé: 840 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR
 • Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km
 • Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.722 EUR

Aanslagjaar2014, inkomsten 2013,

 • Tarief notionele interestaftrek = max. 2,742% voor grote en max. 3,242 % voor kleine vennootschappen
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.870 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 930 EUR
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,6813
 • Aftrek van restaurantkosten =  69%
 • Aftrek brandstofkosten = 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR