Minder voordeel van je woonbonus door betalingsuitstel?

De regering gaf onder bepaalde voorwaarden corona-uitstel voor woonkredieten. Hoe zat dat precies? En welke gevolgen heeft betalingsuitstel voor je woonbonus?

De coronacrisis heeft het heel wat ondernemers knap lastig gemaakt. De overheid riep daarom bijzondere initiatieven in het leven die de situatie draaglijker maken, zoals de consumptiecheque, de steunmaatregel in verband met de voorafbetalingen van de inkomstenbelasting, de aanpassing aan de investeringsaftrek en … het betalingsuitstel voor woonkredieten dat in dit artikel centraal staat. We bespraken eerder al de impact van de coronacrisis op je boekhouding, maar heb je er eigenlijk al bij stilgestaan dat het corona-uitstel van je hypothecair krediet gevolgen kan hebben voor het fiscale voordeel dat je normaal gezien uit je woonbonus of wooncheque haalt? Ontdek er alles over!

De voorwaarden voor betalingsuitstel

Corona-uitstel voor je woonkrediet kreeg je natuurlijk niet zomaar. Je moest aantonen dat je inkomsten gedaald waren, bijvoorbeeld omdat je je zaak tijdelijk moest sluiten, of deels of volledig werkloos was geworden. De aanvragen verliepen bovendien in twee golven, met 20 augustus en 20 september als deadlines. Kreeg je groen licht, dan werd de looptijd van de lening voor je gezinswoning met maximaal zes maanden verlengd (tot respectievelijk 31 oktober en 31 december 2020 voor de twee aanvraagrondes) – dit zowel voor je interesten als je kapitaalaflossingen. Je kreeg met andere woorden meer tijd om je krediet terug te betalen dan oorspronkelijk was voorzien.

Geen verlenging van de regeling

Zoals je merkt aan de laatste deadline, 20 september, kun je intussen niet meer terugvallen op het corona-uitstel zoals dat door de federale regering geregeld was. Ondervind je nog steeds financiële moeilijkheden, dan is het altijd een optie om individueel uitstel te vragen, maar je bank is niet verplicht om hierop in te gaan.

Minder fiscaal voordeel van je woonbonus?

Al wie voor de aankoop van een enige en eigen woning een woonkrediet afsloot vóór 1 januari 2016 geniet van de zogenaamde woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van je lening. Nu is het belangrijk om te weten dat die belastingvermindering enkel geldt op de aflossingen en intresten die je effectief betaalde. Kreeg je betalingsuitstel en betaalde je daardoor minder af, dan moet je een kleiner bedrag inbrengen en zou het kunnen dat je dit jaar niet het maximale voordeel uit je woonbonus haalt. En in principe heb je geen recht op een woonbonus tijdens de maanden waarmee je de looptijd van je lening verlengt (al heeft de bevoegde minister in Vlaanderen al wel verklaard dat je tijdens die verlenging ook in aanmerking zou komen voor een belastingvermindering).

Inhaalbeweging, onder meer met langetermijnsparen

Om wél het maximum uit je woonbonus te halen, kan het slim zijn om je krediet toch nog vervroegd af te lossen – op voorwaarde dat je daardoor geen liquiditeitsproblemen ondervindt natuurlijk. Een andere optie is om voor langetermijnsparen te kiezen, waaraan ook interessante fiscale voordelen verbonden zijn. Vraag in elk geval advies aan je bank over wat voor jou de beste keuze is, want als je betalingen begint in te halen, krijg je bijvoorbeeld dossier- en andere kosten aangerekend.

Met de fiscale gevolgen van je keuze en met ander boekhoudkundig advies kunnen wij je uiteraard helpen. Vragen of opmerkingen? Laat gerust van je horen

 

 


Deel dit bericht op:


Andere berichten

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer

Belasting buitenlands vastgoed op basis van kadastraal inkomen?

Vanaf aanslagjaar 2022 wordt niet alleen Belgisch, maar ook buitenlands vastgoed belast op basis van kadastraal inkomen. Ontdek wat dat betekent.

Lees meer