Nu nog investeren of wachten? Denk aan de investeringsaftrek!

De investeringsaftrek is een interessant fiscaal voordeel. Ontdek welke voorwaarden er gelden én welke coronamaatregel de regering onlangs op dit vlak nam.

Overweeg je om voor je zaak bijvoorbeeld een machine of gebouw aan te kopen, of om werk te maken van een vooronderzoek of een octrooi? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de investeringsaftrek en een deel van je investering aftrekken van de belastbare winst van je onderneming. Het loont de moeite om wat dieper in te gaan op dit fiscaal voordeel. Enerzijds omdat je de investeringsaftrek het beste laat meespelen in je beslissing om nu nog over te gaan tot bepaalde aankopen of ermee te wachten tot volgend jaar; anderzijds omdat de regering naar aanleiding van de coronacrisis een interessante aanpassing doorvoerde aan de aftrek. Volg even mee!

Investeringsaftrek: de voorwaarden

Niet zomaar elke investering komt natuurlijk in aanmerking. Ten eerste geldt de investeringsaftrek alleen voor materiële vaste activa die je nieuw aankoopt (denk aan de machine of het gebouw die we net als voorbeelden aanhaalden) of voor nieuwe immateriële vaste activa (zoals het vooronderzoek of het octrooi uit onze inleiding). 


Ten tweede mag je de activa in kwestie uitsluitend gebruiken voor je onderneming. Een gebouw dat je aankoopt om opnieuw te verkopen komt dus niet in aanmerking, en activa waarvan je het gebruik via een leasingcontract overdraagt aan een derde evenmin. Ook bij de aankoop van een personenwagen of een wagen voor dubbel gebruik vang je bot: de investeringsaftrek telt alleen voor voertuigen bestemd voor personen- of goederenvervoer, zoals een bus of een vrachtwagen.

Ten derde moet je je activa over minstens drie jaar kunnen afschrijven. En de vierde en laatste belangrijke voorwaarde om van de investeringsaftrek te kunnen profiteren is dat het voordeel alleen geldt voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen.

Verhoogde investeringsaftrek door COVID-19

We informeerden je eerder al over de coronasteunmaatregel in verband met de voorafbetalingen van de inkomstenbelasting. Onder invloed van COVID-19 verhoogde de overheid nu ook de investeringsaftrek van 8% (voor gewone investeringen), 13,5% (voor investeringen in digitale activa) en 20,5% (voor investeringen in de beveiliging van lokalen) tijdelijk naar 25%. De verhoogde investeringsaftrek geldt voor alle vaste activa die je aankoopt tussen 12 maart en 31 december 2020. 

Bovendien verlengde de overheid de termijn voor de overdracht van je ongebruikte investeringsaftrek. Normaal gezien mag je de aftrek overdragen naar het volgend belastbaar tijdperk als je niet genoeg winst hebt om ze volledig te benutten, maar door de crisis heb je voor investeringen uit 2019 niet één maar twee belastbare periodes de tijd.

Wacht niet om in je zaak te investeren

Als je een aankoop overweegt die aan alle voorwaarden voldoet voor de investeringsaftrek, dan is het fiscaal interessant om er nog dit jaar werk van te maken. Twijfel je, of heb je hier nog vragen over? We helpen je graag met je boekhouding!

 


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer