Verlies het UBO-register niet uit het oog

Sinds 2019 moet je als ondernemer met een vennootschap elk jaar via het UBO-register vermelden wie je ‘uiteindelijke begunstigde’ is. Lees er alles over.

Sinds eind 2019 moet je als ondernemer met een vennootschap via het UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ van je zaak is. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en verwijst naar de persoon die meer dan een kwart van de stemrechten of van de aandelen bezit, en die dus eigenlijk de macht heeft. In het UBO-register staan met andere woorden de fysieke personen die schuilgaan achter alle Belgische vennootschappen. Maar hoe vervolledig je zo’n UBO-registratie? En wat is er het nut van? We beantwoorden die vragen in wat volgt.

Het doel van het UBO-register

Het UBO-register is opgericht om witwaspraktijken tegen te gaan en terroristische activiteiten op het spoor te komen. De FOD Financiën beheert het, en als zaakvoerder en bestuurder van een vennootschap, vzw, vereniging of stichting moet je de gegevens van je begunstigde melden via het overheidsplatform MyMinfin, waarna ze in de UBO-lijst terechtkomen. Met gegevens bedoelen we de naam van je ‘Ultimate Beneficial Owner’, zijn of haar geboortedatum, nationaliteit, het identificatienummer van het rijksregister of van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en hoeveel procent van de stemrechten of aandelen hij/zij bezit. 

UBO-registratie: jaarlijkse update

De UBO-registratie moest voor het eerst gebeuren in 2019, maar het is niet zo dat je achterover mag leunen zodra je dit één keer gedaan hebt. Als je begunstigde verandert, dan moet je die aanpassing binnen de maand doorgeven aan het UBO-register via MyMinfin. Wijzigt er niets, dan moet je elk jaar bevestigen dat er niets wijzigt – of dat wordt althans de bedoeling vanaf 30 april 2021, want dit jaar heeft de overheid om praktische redenen die bevestigingen nog automatisch doorgevoerd. Concreet betekent dat: als er zich geen veranderingen voordoen voor 30 april 2021, dan hoef je tot aan die datum niets te ondernemen. Wijzigt je ‘Ultimate Beneficial Owner’ wél, dan geef je dat binnen de maand door aan de FOD Financiën, en dan begint de termijn voor je jaarlijkse update vanaf dat moment te lopen. 

Bang dat je het UBO-register uit het oog gaat verliezen? Voeg dan zeker een e-mailadres toe aan je MyMinfin-profiel. De FOD Financiën gaat namelijk herinneringen uitsturen. Handig!


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer