Verworpen uitgaven: belastingen betalen als je geen winst maakte?

Geen winst gemaakt, en toch belastingen moeten betalen? Die vreemde situatie heeft veel te maken met zogenaamde verworpen uitgaven. We leggen het helder uit!

Ook al zet je je volop in voor je zaak: het zijn uitdagende tijden voor ondernemers, en het kan jammer genoeg gebeuren dat je op het einde van het boekjaar nauwelijks of geen winst hebt gemaakt. Alsof dat nog niet genoeg is, blijk je ook nog eens belastingen te moeten betalen. Klopt dat allemaal wel? Het antwoord is ‘ja’, en dat heeft veel te maken met je verworpen uitgaven. Sommige kosten zijn namelijk fiscaal niet (voor 100%) aftrekbaar, maar boekhoudkundig gezien wel. Geen idee wat we daarmee bedoelen? Maak je geen zorgen: na het lezen van dit artikel weet je er alles over.

Correcties op je boekhoudkundige winst

Wanneer je vennootschap meer opbrengsten heeft dan kosten, maakt ze winst. Slaat de balans naar de andere kant door, dan maakt ze verlies. Simpel toch? Boekhoudkundig gezien wel. Maar fiscaal gezien zit het net iets anders in elkaar. Als boekhouder moeten we op je boekhoudkundige winst een aantal correcties uitvoeren, voornamelijk toevoegingen (al gebeurt het soms wel dat een deel van je winst vrijgesteld wordt van belastingen en we je boekhoudkundige winst dus verminderen). Dat we nog bepaalde bedragen moeten toevoegen aan de winst waarop je belast wordt, heeft enerzijds te maken met verworpen uitgaven, en anderzijds met het feit dat tijdelijke vrijstellingen belastbaar kunnen worden. 

1. Verworpen uitgaven

Verworpen uitgaven zijn uitgaven die boekhoudkundig gezien aftrekbaar zijn (en dus je winst verminderen), maar fiscaal gezien niet of niet voor 100% aftrekbaar zijn. We moeten ze dus eerst in je boekhouding aftrekken als kosten, en daarna in de vennootschapsbelasting toevoegen aan de winst. Dit zijn de drie belangrijkste soorten verworpen uitgaven:

Autokosten

Afhankelijk van zijn CO2-uitstoot is je bedrijfswagen voor het boekjaar 2020 voor 40 tot 100% fiscaal aftrekbaar. Het gedeelte dat niet fiscaal aftrekbaar is, vormt boekhoudkundig gezien natuurlijk een kost, die je vennootschap ook effectief betaalde. Die kost moeten we toevoegen aan de verworpen uitgaven.

Restaurantkosten

Kosten voor zakenlunches en -diners zijn voor 69% fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat 31% een verworpen uitgave uitmaakt, en dat je vennootschap daarop belast wordt.

Sociale voordelen

Tot slot zijn sociale voordelen, zoals relatiegeschenken of een hospitalisatieverzekering voor je werknemers, verworpen uitgaven. Ze zijn niet belastbaar voor je personeel, maar in principe ook niet aftrekbaar voor je vennootschap.

2. Belast op een vrijstelling

Naast verworpen uitgaven hebben vrijstellingen die belastbaar worden een invloed op de correcties die moeten gebeuren. Een deel van je winst kan namelijk onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van belastingen. Dat is onder meer het geval als je een gebouw verkoopt, maar de winst ervan (de meerwaarde) binnen een bepaalde termijn opnieuw investeert, bijvoorbeeld in een ander pand. Dan wordt je winst niet in één keer, maar gespreid belast, namelijk: verspreid over de afschrijvingstermijn van je nieuwe investering. Om bij ons voorbeeld van een gebouw te blijven, dat je in principe op 33 jaar afschrijft: elk jaar wordt je winst 1/33e belastbaar en moeten we dus 1/33e toevoegen aan de boekhoudkundige winst van je vennootschap.

 

Zo, nu weet je waarom het kan gebeuren dat je toch belastingen moet betalen, zelfs al maakte je geen of weinig winst. Maar misschien zit je toch nog met vragen. Aarzel dan zeker niet om ze aan ons te stellen!


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer