Vrijstelling vennootschapsbijdrage: kom jij in aanmerking?

In bepaalde gevallen heb je recht op een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage. We maken je wegwijs in de voorwaarden en de bedragen!

Als vennootschap ben je in principe verplicht om een jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen. Met deze solidariteitsbijdrage legt de overheid een financiële reserve aan om de pensioenen van alle zelfstandigen mee uit te betalen, maar ook om hen periodes van bijvoorbeeld moederschapsrust of arbeidsongeschiktheid te helpen overbruggen. Waarom we zeggen dat je “in principe” zo’n bijdrage moet betalen? Omdat je in bepaalde gevallen recht hebt op een vrijstelling. We leggen graag uit aan welke voorwaarden je vennootschap dan moet voldoen. Ook hoeveel de vennootschapsbijdrage precies bedraagt, ontdek je hier.

De grootte van je vennootschapsbijdrage

Als startende vennootschap ben je de eerste twee jaar een vennootschapsbijdrage van 347,5 euro verschuldigd. Vanaf het derde jaar hangt de grootte van je bijdrage af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor de bijdrage van 2021 kijkt men met andere woorden naar het balanstotaal van je vennootschap in 2019. Is dit kleiner dan of gelijk aan 702.954,74 euro, dan blijft je bijdrage 347,5 euro. Bij een balanstotaal dat de grens van 702.954,74 euro overschrijdt, moet je meer dan het dubbel betalen, namelijk 868 euro.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage: voor wie?

Dankzij de vennootschapsbijdrage zagen al heel wat mooie initiatieven het licht, zoals de verhoging van de kinderbijslag voor zelfstandigen (zodat het bedrag gelijk kwam te liggen met dat voor werknemers) en de verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Iedere vennootschap die in België gevestigd is, moet dan ook haar steentje bijdragen. Of toch bijna iedere vennootschap, want er gelden uitzonderingen. 

1. Startende vennootschap

Als startende vennootschap hoef je de eerste drie jaar geen vennootschapsbijdrage te betalen op voorwaarde dat:

  • je een personenvennootschap hebt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (elke vennootschap die geen commanditaire vennootschap op aandelen of geen naamloze vennootschap is, is in deze context een personenvennootschap)
  • jij, de andere zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar voor de oprichting van de vennootschap niet langer dan drie jaar zelfstandig waren (ook niet in bijberoep)

2. Wanneer je niet meer actief bent

Ook bij inactiviteit kun je een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage aanvragen. Je moet die inactiviteit wel kunnen bewijzen met behulp van een attest van de FOD Financiën (hou er rekening mee dat dit attest een hele tijd op zich laat wachten). Tot slot gelden er vrijstellingsregels voor het jaar waarin je failliet verklaard wordt en wanneer er een gerechtelijke reorganisatie of een vereffeningsprocedure aan de gang is in je vennootschap.


Nog vragen over de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage? We beantwoorden ze met plezier.


Deel dit bericht op:


Andere berichten

Zelf je boekhouding doen? Niet zo makkelijk als het lijkt!

Zelf je boekhouding doen lijkt misschien makkelijk, maar is echt niet vanzelfsprekend. Bovendien hebben kleine fouten vaak grote gevolgen.

Lees meer

Hervorming vennootschapsbelasting: de belangrijkste punten op een rij

Ontdek de belangrijkste maatregelen voor het aanslagjaar 2021 in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Lees meer

Licht verhoogde dagvergoeding: goed nieuws voor wie veel op de baan is!

De maximale dagvergoeding is gestegen naar 17,41 euro. Maak jij als bedrijfsleider veel dienstverplaatsingen? Duik dan zeker in dit artikel voor meer details.

Lees meer