Belasting buitenlands vastgoed op basis van kadastraal inkomen?

Vanaf aanslagjaar 2022 wordt niet alleen Belgisch, maar ook buitenlands vastgoed belast op basis van kadastraal inkomen. Ontdek wat dat betekent.

Buitenlands vastgoed werd altijd al op een andere manier belast dan Belgisch vastgoed. Dat laatste gebeurde op basis van kadastraal inkomen, terwijl er voor dat eerste werd gekeken naar de huur(waarde). Na enkele veroordelingen door Europa maakt de Belgische fiscus vanaf aanslagjaar 2022 komaf met die ongelijkheid. We leggen niet alleen uit wat dat voor jou betekent als eigenaar van een huis of appartement buiten onze landsgrenzen, maar grijpen de gelegenheid ook aan om te verduidelijken wat kadastraal inkomen precies is. Want met die term begint het natuurlijk allemaal.

Wat is kadastraal inkomen eigenlijk?

Het kadastraal inkomen of KI is geen effectief, maar een fictief inkomen dat gelijk is aan de gemiddelde jaarlijkse netto-opbrengst die je pand jou zou kunnen opleveren. Het KI komt met andere woorden overeen met de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van je onroerend goed. We spreken over de nettowaarde, want van de brutohuurwaarde worden lasten afgetrokken. Die schat men forfaitair op 40% voor gebouwen en 10% voor gronden.

Gevolgen voor belasting buitenlands vastgoed

Voor de belastingaangifte van dit jaar verandert er nog niets, en geef je je vastgoed gewoon aan zoals je dat altijd hebt gedaan. De introductie van het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed betekent voorlopig enkel dat je als eigenaar van een woning of appartement in het buitenland bepaalde informatie aan de fiscus moet verstrekken, op basis waarvan ze het KI kunnen berekenen. Of je daarvoor nu al stappen moet zetten, hangt af van je specifieke situatie.

Eigendom gekocht voor 1 januari 2021

Was je al voor 1 januari 2021 in het bezit van buitenlands vastgoed, dan hoef je voorlopig geen actie te ondernemen. De federale overheidsdienst Financiën zal je contacteren als je in je laatste belastingaangifte buitenlands vastgoed opnam. Vanaf juni zal je dan de nodige informatie kunnen indienen via MyMinfin of via een speciaal formulier dat op de website van de belastingdienst zal verschijnen.

Eigendom gekocht na 1 januari 2021

Als je na 1 januari 2021 buitenlands onroerend goed kocht, moet je binnen de vier maanden na je aankoop zelf een aangifteformulier aanvragen. Dat kan enerzijds via foreigncad@minfin.fed.be, en anderzijds via een brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Koning Albert II laan 33, bus 55, 1030 Brussel).

Nog vragen over de belasting van buitenlands vastgoed? We adviseren je graag

 

 


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer