Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Zit je boekhouder je achter de veren om die ontbrekende aankoopfactuur door te sturen? Dat doet hij of zij uiteraard niet om jou op stang te jagen, maar omdat het cruciaal is om alle beroepskosten in het juiste boekjaar te verwerken. En dat heeft dan weer te maken met het annualiteitsbeginsel. Lees er alles over in deze blog, en kom te weten waarom je moet oppassen met vooruitbetalingen.

Wanneer zijn beroepskosten aftrekbaar?

Volgens de wet zijn kosten enkel aftrekbaar als beroepskosten onder bepaalde voorwaarden. Je moet ze kunnen verantwoorden (idealiter met bewijsstukken) én ze “in het belastbaar tijdperk hebben gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”. Eenvoudiger gezegd: je beroepsuitgaven zijn alleen aftrekbaar wanneer ze in het juiste boekjaar zijn geboekt. En ‘het juiste boekjaar’ betekent: in hetzelfde jaar als de activiteiten of inkomsten waarbij de kosten horen. Dit is het annualiteitsbeginsel dat we in onze inleiding al aankondigden. 

Oppassen met vooruitbetalingen

Je mag hier als zelfstandige echt niet te licht over gaan. Is een bepaalde kost te vroeg of te laat verwerkt (in het verkeerde jaar), dan volstaat dit feit voor de fiscus om ze te verwerpen

 

De regel werd zelfs nog verstrengd bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Waar vooruitbetaalde huurgelden voordien bijvoorbeeld al aftrekbaar waren in het jaar waarin je ze betaalde, moet je nu effectief rekening houden met het moment waarop je die kost ‘verbruikt’: de huurperiode in kwestie dus. Ook een verhoogde eerste factuur bij de financiële renting van je auto zet geen zoden meer aan de dijk om snel ‘extra kosten te maken’. De betaling is namelijk een vooruitbetaling, dus je mag ze niet meteen in de kosten boeken, maar moet ze spreiden over de looptijd van je rentingcontract.

 

Om deze reden is het handig dat de afrekening van jaarpremies (bijvoorbeeld voor je autoverzekering) gelijk loopt met je boekjaar. Gaat je boekjaar van januari tot december, dan vraag je dus het best aan je verzekeringsagent om een jaarlijkse afrekening te maken van januari tot en met december.

(Fiscale) voorzieningen aanleggen

Ook het aanleggen van (fiscale) voorzieningen wordt tot slot lastiger als je alle kosten moet verwerken in het correcte boekjaar. Je kunt alleen nog voorzieningen inbrengen voor risico’s en kosten die voortkomen uit de contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen op de balansdatum, en dus geen algemene voorziening meer hanteren voor pakweg ‘herstellingen en groot onderhoud’.


Heb je vragen over het annualiteitsbeginsel en de gevolgen ervan? Laat ons dan zeker iets weten.


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer