Zoon of dochter in de zaak: als werknemer of als bestuurder van je bv?

Wil je zoon of dochter in je besloten vennootschap stappen? Dat kan als werknemer of als bestuurder. We zetten beide opties naast elkaar in deze blog. 

Voor veel ondernemers is het een droom die uitkomt: zoon- of dochterlief die mee in de zaak stapt, zodat jullie samen successen kunnen boeken én jij je onderneming met een gerust hart kunt overdragen wanneer je later van een welverdiend pensioen geniet. Wil jouw kind een rol opnemen in je besloten vennootschap? Dan kan dat ofwel als werknemer ofwel als bestuurder van de bv. We zetten de twee opties naast elkaar, net als de gevolgen op het vlak van bevoegdheden, loon en sociale zekerheid.  

Je kind als bestuurder van je bv

De eerste optie is je zoon of dochter bestuurder van je bv maken. In principe betekent die benoeming dat hij of zij de vennootschap alleen bestuurt. Je kunt de bevoegdheden wel beperken of een andere taakverdeling afspreken, maar die regeling geldt alleen intern – tenzij je de afspraken als een bijzondere bepaling in de statuten opneemt, maar daarvoor moet je bij de notaris langsgaan (en je statuten meteen laten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht). Weet bovendien dat je kind aansprakelijk is voor bestuurdersfouten, zelfs als medebestuurders die maken. 

Benoeming bestuurder bv

Om je kind een bestuurder te maken van je bv, moet de algemene vergadering hem of haar benoemen met een gewone meerderheid. Bovendien moet je de benoeming neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, zodat die de wijziging in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan publiceren. Het is ook de algemene vergadering die beslist over het loon dat je zoon of dochter als bestuurder krijgt. Je kind moet zich tot slot aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen.

Je zoon of dochter als werknemer

De tweede optie is om je zoon of dochter als werknemer aan te werven. Daarvoor hoef je geen algemene vergadering te beleggen en je statuten niet te wijzigen. Als werknemer voert je kind de taken uit waartoe jij de opdracht geeft. Dat kunnen dus gerust bestuurderstaken zijn, maar jij houdt in dit geval de bestuurdersaansprakelijkheid. Het loon voor je zoon of dochter bepaal je aan de hand van het barema van het paritaire comité van de sector waarin je bv actief is. En terwijl je kind als bestuurder eigen bijdragen betaalt als zelfstandige, betaal jij voor je kind als werknemer RSZ-bijdragen. 

Laat Vadecas helpen

Het zou ons te ver brengen om hier alle scenario's onder de loep te nemen. Zo kan je zoon of dochter als bestuurder van de bv nog fiscaal ten laste zijn als hij of zij een beperkte bezoldiging of een onbezoldigd mandaat opneemt. Voor een kind dat bij jou als werknemer in dienst is, geldt die optie wellicht niet, omdat het loon meestal hoger ligt dan de maximale nettobestaansmiddelen. Bovendien kun je je kind tegelijk met de benoeming tot bestuurder of de indiensttreding als werknemer aandeelhouder maken van je vennootschap. We overlopen met plezier alle opties, dus neem gerust contact op met onze experts!

 


Deel dit bericht op:


Andere berichten

31 augustus 2021: deadline voor het UBO-register

Voortaan moet je jaarlijks je UBO’s bevestigen. De meeste vennootschappen zullen dit de eerste keer (zelf) moeten doen tegen 31 augustus 2021. Lees meer.

Lees meer

Waarom je de fiscus moet informeren over je renovatie? Kadastraal inkomen!

Bepaalde verbouwingen moet je aangeven aan de fiscus, omwille van het effect op je kadastraal inkomen. En de boetes voor wie dat niet doet, gaan de hoogte in.

Lees meer

Beroepskosten: te verwerken in het juiste boekjaar

Beroepsuitgaven zijn enkel aftrekbaar als ze zijn geboekt in het juiste boekjaar. Dus: in het jaar van de activiteiten of inkomsten waarbij ze horen. Lees meer.

Lees meer